EVA VOLMERSON

portfoolio

keraamika osakond
kunstipositsioon

Mina olen kunstnik, kes töötab erinevates meediumites. Hetkel on mu loomingu põhiosaks keraamika, kuigi kombineerin seda tihti varasemate kogemustega animatsioonis ja graafikas.

Oma töös keskendun inimmälule, ajale, lähemale ümbruskonnale, suhetele ja inimese-looduse sidemele. See, mis mind kunstnikuna innustab, on esmapilgul märkamatu, peaaegu nähtamatu reaalsuse kiht. Kõik koosneb liikumisest ja vormidest. Iman enesesse miljoneid asju, mida mu silm või kõrv suudab kinni püüda, ning seedin selle enda sees mõtiskluste ja peegelduste kaudu läbi. Lõpuks meenutab see vaid ähmaselt mu esialgseid mõtteid, justkui mateeriasse vormunud luuletus.

Mulle meeldib mõelda abstraktselt asjadest ja tähendustest, inimsuhetest. Mulle tundub, et just seda teen ka keraamikas - üritan leida abstraktset vormi millegi konkreetse jaoks. Püüan kõike parafraseerida, tõlgendada.

Keraamika on minu jaoks väga oluline meedium. See on käegakatsutav ja sisaldab eneses mälu tööprotsessist. Mulle meeldib luua objekti nullist, meeldib kätega töötamise tunne, mille käigus kujutlen iseennast materjalina. Keraamika on mulle õpetanud ebaõnnestumiste ja puuduste aktsepteerimist, paindlikkust protsessis.

Kui mul tekib idee mõne objekti või projekti jaoks, uurin filosoofilisi tekste vabadusest, identsusest, idafilosoofiat, determinizmi, üldlevinud määratlusi ning püüan vaadata nii plaju kunsti teoseid erinevadest suundadest kui võimalik. Oma nägemuse täiendamiseks kasutan lisaks teisi meediume (foto, animatsioon, graafika, maal, video, muusika). See kõik aitab muuta kontseptsiooni mitmemõõtmelisemaks.


Kunstialane kõrgharidus

2016 - 2020 Eesti Kunstiakadeemia, keraamika eriala, BA
2019 National College of Art and Design, Dublin (Erasmus)
2013 - 2014 Gerasimovi Filmiinstituut, Moskva
Osalemine näitustel

2020 Eva Volmerson & Laura Põld. Beautiful Necessity, ARS Showroom, Tallinn
2019 Mustvalge fotograafia töötoa ülevaatenäitus, EKA fuajees
2019 A Conspicuous Collection, Galerii Zozimus, Dublin
2018 Elav vale, EKA keraamikatundengite grupinäitus Pirita kloostris
Töötoad

2019 mustvalge labor, EKA fotoosakond, juhendaja Tanel Verk
2018 Transformation, puupõletuskeraamika töötuba Läti Kunstiakadeemias, Riias
2017 Printed view + on glaze colors, portselanipealse maali töötuba, VAA Nida Art Colony, korraldas Vilniuse Kunstiakadeemia, juhendaja Dalia Jakimavičienė
Projektid

2018 l i i v keraamika disainibrändi asutamine
2020 ARSi kunstilinnakule installatsioon
Stipendiumid

2018 Ott Kikkase Sihtstipendium loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks, EKA
"intuitiivne jalutuskäik"
I kursuse projekt sai väljundiks minu pikale mõtteprotsessile sellest, kuidas eksisteerime oma olemuses ühtaegu nii ühiskonna osana kui ka sellest eraldiseisvana. Võtsin vaatluse alla inimsuhted, kommunikatsiooni ning kooselu.

juhendaja: Urmas Puhkan

kips, ettepõletatud keraamika, traad

2016


"hommikusöögi nõudekomplekt"
I kursuse kevadsemestril õppisime Lauri Kiluski juhendamisel treimise tehnikat. Ülesandeks oli kujundada terviklik nõudekomplekt hommikusöögi jaoks. Minu inspiratsiooniks olid kevade värvid ja värskus. Märksõnad "lihtsus, mugavus, ilu" aitasid mulle luua komplekti ja arendada oma nägemust tarbenõudest.

juhendaja: Lauri Kilusk

kõrgkuumus keraamika

2017


"interpretatsioon. nägu"
Interpretatsioonid teemal "nägu" uurimuslike eksperimentide kaudu oli meile analüüsimiseks antud 5 sõna: mina, ühiskond, teadus, müüt, toode. Installatsioon koosnes viiest objektide grupist, mis lähtusid neist märksõnadest.

Interpreteerimine on väga põnev ning omapärane, isiklik protsess. See annab võimaluse läheneda teemale erinevate nurkade alt, proovida olla objektiivne läbi oma subjektiivse kogemuse.

juhendaja: Ingrid Allik

2017
objekt ja mina

(madalkuumus savi, glasuur, peegel, pigment)
objekt ja toode

(madalkuumus savi, glasuur)
objekt ja ühiskond

objekt ja teadus


"elav vale"
II kursuse tudengite näitus "ELAV VALE". Vaatlesime valet ja valesid läbi erinevate prismade, et pakkuda publikule mitmesuunalist kaasamõtlemist.

Minu installatsioon jutustas läbielatud valedest. Isiklikult kogetu võib saada üldiseks. See on poeetilis-visuaalne tõlgendus valest. Kõik on selge ja sassis üheaegselt. Proovisin näidata "vale" abstraktselt, metafoorina, nii et sünniks isiklikul kogemusel põhinev umbisikuline vorm. Näitus sisaldab mitmeid väikesemõõdulisi esemeid - igaüks neist kehastab valet, valetamist, sellega kaasnevat ebamugavustunnet.

Mitmesuguste valede üle juureldes vaatasin enda sisse, silmitsesin oma tundeid, püüdsin neid visualiseerida. Mõtlesin sellele, kuidas ma ise valetan. Valed võivad olla väikesed aga väga koledad - sellised, et kohe on näha või tekib terav, kortsutatud tunne. Me võime näha enese ja teiste valesid eraldi või kujutada neid ette justkui ühtse monoliidina.

Juhendajad: Ingrid Allik, Laura Põld

kõrgkuumus keraamika, portselan, klaas, kangas

2018"portselani nõudekomplekt"
"Daily" kohviku tellimisel valmistasime latte tassi, piimakannu ja taldriku prototüübid. Minu jaoks oli oluline vormide kompaktsus, mugavus, lihtsus. Ma tahtsin säilida portselani õrnust ja korrapära ning samal ajal tuua pehmust.

juhendaja: Karin Kalman

portselan

2018
"kivi"
Uurin objektide kaudu, kuidas elutud asjad - antud juhul kivid - võivad olla "elus", võivad saada inimtegevuse "näo" kandjaks. Toetudes teaduslikule taustale kivide päritolu ja struktuuri kohta ning inspireerituna looduskeskkonna olulisusest, interpreteerisin kivide eluringe, mille saatjaiks on inimmõjud.

Kunst sünnib kiht kihi haaval, nagu kivigi. Ma otsin värve, märke ning nende kohaldamise viise.

juhendaja: Liisa Young

kõrgkuuus keraamika, angoob, glasuur

2019

"samasus"
Oma töös uurin ma inimeste lugusid, mälestusi ning nende tundeid. Kontrastid ja detailid. Püüan tuvastada õrna piiri samasuse ning teistsugususe vahel. Kuidas inimesed ühiskonnas elavad ning seal enese leiavad? Millal saame olla empaatilised teiste suhtes - kas see eeldab sarnaseid läbielamisi? Kui tunneme üksildust, kas on see tõeline?

Nõudesari kui eksperiment, on loodud eesmärgiga illustreerida kogemusi. Kui jagame oma lugusid, on võimalik üksteist paremini mõista.

juhendaja: Liisa Young

kõrgkuumus keraamika, kivi, metall, glasuur

2019
"tuleb ise / beautiful necessity"
Laura Põllu ja minu näitus oli ühine mõtteharjutus, vestlus materjalide ja objektide kaudu.

Ingliskeelne pealkiri "Beautiful Necessity" on näpatud Kay Turneri uurimusest, mis kirjeldab naiste poolt kombineeritud koduseid altareid üle maailma. Privaatsete altarite püstitamine tundus Turneri raamatu illustratsioonide põhjal väga tuttavlik, sarnanedes kunstniku uurimistööga, mida juhib eneseusaldus ja soov luua sildu enese ja teiste vahele.

Kümne päeva jooksul kasvada lastud materjalikihistustest seadeldis ei lähtu kunstnike viimastest näitustest ega suubu väga otseselt eelolevate näituste mõttevihku. Talvine külm vitriini moodi ruum sunnib otsima teistsugust alguspunkti olemisele ja vaatamisele.


"liiv keraamika"
Iseseisev tarbeesemete projekt sündis I kursuse lõpus ja siiamaani areneb, leiab uusi vorme. Mind inspireerib minimalism, vormi lihtsus, side loodusega, kasutusmugavus.
Made on
Tilda